Loga UE
Jednodniowe szkolenia specjalistyczne – formularz zgłoszeniowy – Prawo Na Wsi

Jednodniowe szkolenia specjalistyczne – formularz zgłoszeniowy

Tematyka szkolenia

Dane uczestnika

Szkolenie specjalistyczne przeznaczone jest dla osób, które uczestniczyły w I, II Module (szkolenie podstawowe). Jeden uczestnik może wziąć udział w jednym, wybranym szkoleniu specjalistycznym.
Możliwy nocleg w przeddzień szkolenia

Organizacja

Pozostałe informacje

Prosimy o dosłanie skanu skierowania z organizacji pozarządowej na adres sekretariat@faow.org.pl i przekazanie oryginału podczas szkolenia.
Przesłanie skierowania jest obowiązkowe.