Loga UE
Seminarium podsumowujące projekt „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa” – Prawo Na Wsi

Seminarium podsumowujące projekt „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”

 

Zapraszamy do BIBLIOTEKI UCZESTNIKA – KLIK


Seminarium naukowe

Wpływ kultury prawnej na budowanie społeczeństwa obywatelskiego


Miejsce: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Sala Kołłątaja (I piętro)


 Data: 15.10.2019 (wtorek)


15.10.2019 (wtorek)

10:30 – 11:00 Rejestracja uczestników

 

11:00 – 11:30 Sesja inauguracyjna seminarium w Sali Kołłątaja

Powitanie Ryszard Kamiński– Prezes FAOW

Wystąpienia Gości:

·       Kancelaria Premiera Rady Ministrów

·       Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

 

11:30 – 12:00

 

Małgorzata Kramarz – Porozmawiajmy o projekcie
12:00 – 13:20 Sesja I: Stan kultury prawnej w lokalnych społecznościach wiejskich moderator: Leszek Leśniak

Prof. dr hab. Marcin Matczak – Jak tworzyć dobre prawo?

Dr Iwona Nurzyńska – „Rola konsultacji społecznych w kształtowaniu  Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej”

Prof. Marian Kachniarz  – „Współdecydowanie w miejscowym planowaniu przestrzennym”

Dyskusja

 

13:20 – 13:40 Przerwa kawowa
13:40 – 14.50 Sesja II: Rola NGO w podnoszeniu poziomu kultury prawnej w lokalnych społecznościach wiejskich

Dr Konrad Burdyka – „Więzi i wartości w kulturze polskiej wsi, czyli słowo o (a)moralnym familiźmie”Karol Mojkowski  – Rzecznictwo i udział w stanowieniu prawa przez organizacje działające na obszarach wiejskich.

Darek Kraszewski – Znaczenie projektu „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa” dla dalszych prac z lokalnymi społecznościami wiejskimi i wpływ na podnoszenie poziomu kultury prawnej.

14.50 – 15:15 Sesja III: Budowanie społeczeństwa obywatelskiego

Elżbieta Topolska – „Gmina (nie)idealna – czyli mała ojczyzna bez społeczeństwa obywatelskiego”

Dyskusja

 

15:15 – 15:30

15.30

Podsumowanie seminarium

Lunch

 

W celu zgłoszenia prosimy wypełnić formularz znajdujący się pod tym linkiem:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 11.10.2019